Circulaire kantoorinrichting: welke stappen kunt u zetten?

9 februari 2017

Vóór 2050 tot een 100% circulaire economie komen, zo luidt de officiële overheidsdoelstelling sinds september 2016. De circulaire economie, een begrip dat voor sommigen gesneden koek is, voor anderen iets waar zij nog nauwelijks kennis van hebben. Hoe staat u daar in? Voor ons is het een dagelijks terugkerend onderwerp; hoe circulair zijn de producten die wij inzetten bij onze interieurprojecten? Welk productieproces is er aan vooraf gegaan en hoe kunnen elementen hergebruikt of omgevormd worden aan het einde van de levensduur? Zeer relevante vragen voor een verantwoorde vooruitgang, daarom besteden we de hele maand februari aandacht aan dit onderwerp.

De definitie van Circulaire Economie: de circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd (MVO Nederland).

Voorspeld wordt dat duurzaam ondernemen het gewone ondernemen wordt. In ons geval op het gebied van circulaire kantoorinrichting. Steeds meer organisaties zien het belang in van verantwoorde producten, gemaakt met oog voor mens en planeet.

circulaire-kantoorinrichting

Wilt u ook uw bedrijfsvoering duurzamer maken en de circulaire economie een stapje dichterbij brengen? Lees dan verder over de stappen die u kunt zetten richting een circulaire kantoorinrichting:

1. Kies voor hergebruik of revitalisatie

Bij hergebruik wordt vaak gedacht aan het inzetten van ‘oude’ stoelen, bureaus en kasten zoals ze zijn. Maar hergebruik kan ook betekenen: deze elementen een nieuw leven geven door onderdelen om te vormen tot een ander product. Dit noemen we revitalisatie. Het is heel goed mogelijk om meubilair opnieuw in te zetten, op een manier die passend is bij de functionele en esthetische behoefte. Dat kan zelfs zo dat gebruikers toch de perceptie van ‘nieuw’ meubilair hebben, als dat gewenst is. Een duidelijke ‘recycle’-look kan natuurlijk ook uw wens zijn. In het algemeen geldt dat behoud van een zo hoog mogelijke waarde wordt gerealiseerd, door zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke vorm of functie te blijven. Enkele voorbeelden van Revers revitalisatieprojecten, vindt u hier.

2. Kies voor circulaire producten

Circulaire producten worden vanaf de creatiefase zó ontworpen dat zij aan het einde van de gebruiksfase relatief eenvoudig gedemonteerd kunnen worden. De materialen waaruit het product bestaat, dienen volledig gescheiden te kunnen worden om opnieuw in een product verwerkt te kunnen worden. Er wordt zoveel mogelijk gelet op het toepassen van grondstoffen en onderdelen die zo min mogelijk kwaliteit verliezen en die tijdens productie, gebruik en verwerking geen schadelijke stoffen uitstoten. Circulair wordt het pas écht als u afspreekt de producten na de eerste levens-/gebruiksfase ook echt te gebruiken voor een volgende gebruiksfase. Kortom: als dit wordt geïntegreerd en vastgelegd in het businessmodel van een producent. Voorbeelden van producenten van circulaire producten zijn Interface (vloertegels) en De Vorm (meubilair).

3. Kies voor huurmeubilair

“Van bezit naar gebruik” is een veelgehoord circulair principe. In de interieurbranche zijn verschillende bedrijven actief die een ruime voorraad beheren van producten die de eigenschappen bezitten om meerdere levenscycli mee te gaan en die handelen naar dit principe. Deze producten kunt u huren; het huurmeubilair blijft eigendom van de verhuurpartij. Een andere mogelijkheid is dat u de producten wel koopt, maar dat de producent de producten aan het einde van de levensduur terugkoopt en er een nieuwe bestemming voor vindt. Ook de vorm waarin u alleen betaalt voor het aantal uren dat een bureau, lamp, of stoel daadwerkelijk gebruikt wordt, komt steeds meer voor. Dat is in 2011 begonnen met de ‘pay per lux’ proef van Philips en Thomas Rau, hier leest u daar meer over.

‘Circulariteit faciliteert de permanente consequenties van tijdelijkheid’ – Thomas Rau

4. Bespaar door circulair in te kopen

De essentie van circulair inkopen is dat de inkoper borgt dat de producent (of een andere verwerkende partij) de producten of materialen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, weer (optimaal) in een nieuwe cyclus kan inzetten (definitie MVO Nederland). Circulair inkopen kan alleen slagen wanneer de hele keten samenwerkt. Ketensamenwerking vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde. Dit begint bij de producent van meubilair voor kantoorinrichting en loopt via aanschaf (inkoop), gebruik en onderhoud. Dit betekent in de praktijk dat er bij het interieurontwerp van een circulaire kantoorinrichting al rekening wordt gehouden met hoe makkelijk meubilair gerepareerd kan worden, hoe lang het mee gaat en wat er na de gebruiksfase mee gedaan wordt. Het beperken van onbruikbaar afvalmateriaal tijdens het productieproces is ook van belang, evenals het transport en het omvormen tot een nieuw product. Circulair inkopen kan leiden tot besparing. Adviesbureau Turntoo deed hier in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek naar, dat is hier te lezen.

Figuur & filmpje circulaire economie

De Ellen MacArthur Foundation heeft een figuur ontwikkeld waarin de circulaire economie wordt toegelicht. Links wordt de biologische en rechts de technologische kringloop weergegeven. De verschillende ringen geven weer hoe grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop kunnen blijven. Voor het ene product is hergebruik de optimale variant en voor een ander product kan opknappen de beste optie zijn. Het heroverwegen is niet weergegeven in deze afbeelding maar wel van cruciaal belang; hebben we wel nieuwe producten nodig? Dit filmpje van de Ellen McArthur Foundation geeft ook een verhelderende toelichting op wat circulaire economie is.

Circular-economy-diagram_Foundation_Feb2015-01

Krachten bundelen voor een circulaire kantoorinrichting

Als interieurontwerper en leverancier van kantoorinrichtingen is circulair denken en doen voor ons nú een must om een goede toekomst voor volgende generaties te kunnen waarborgen. We werken samen met diverse partijen die vooruitstrevend denken en handelen in het kader van de circulaire economie. Zo zijn wij trots partner van Cirkelstad en MVO Nederland. Krachten bundelen en van elkaar leren zorgt voor een versnelling van de transitie naar een circulaire economie en circulaire kantoorinrichting.

Meer weten?

Meer weten over hoe wij circulaire kantoorinrichtingen voor u kunnen ontwerpen en realiseren? Neem dan contact op met onze Senior Projectconsultant Ruben van der Horst op 06-54757310 of via ruben.vanderhorst@rever.nl. Ruben is onze specialist op het gebied van circulaire kantoorinrichting.

Ruben_van_der_Horst