Partner in exploitatie

Een nieuwe werkomgeving realiseren is een grote investering. Je wilt dan ook dat het interieur zo lang mogelijk mee gaat en goed aansluit op je bedrijfsprocessen. Om dit te bereiken, kijken wij al voorafgaand aan én tijdens het ontwerptraject naar de lange termijn en maken bewuste keuzes, gericht op de eindgebruiker en de exploitatie. Daardoor ben jij als opdrachtgever voorbereid op de consequenties die het ontwerp op de facilitaire processen en het gebruik heeft.

Ook na oplevering van de werkomgeving blijven wij betrokken

Dit doen we door:

  • Periodiek te peilen of de omgeving en de manier van werken nog aansluit op de behoeftes van mens, team & organisatie, aan de hand van evaluaties en dataverzameling. Door nauw betrokken te blijven, kunnen we eventuele aanpassingen snel realiseren.
  • Inzicht te creëren in het feitelijke gebruik van de werkomgeving, door middel van het toepassen van sensoren. Dit biedt data voor eventuele bijsturing.
  • Het meubilair te beheren met behulp van een meubelmanagementsysteem.
  • Duurzaam om te gaan met producten en grondstoffen. We plegen preventief en periodiek onderhoud aan de werkomgeving. Zo verlengen we de levensduur van de werkomgeving.

Kunnen wij jouw partner in exploitatie zijn?

Wij blijven samen met jou als opdrachtgever verantwoordelijk voor een duurzame en passende werkomgeving; wij zijn partner in exploitatie. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op en lees meer over ons huisvestingsadvies en onze turnkey projectaanpak.

In onderstaande video lichten wij toe hoe wij partner in exploitatie zijn

Samen verantwoordelijk voor een continu passende werkomgeving

Wij zijn partner in exploitatie.