Kantoor KPN Apeldoorn pilot voor Green Deal Circulaire Gebouwen

2 december 2014

KPN voert een actief MVO-beleid en zoekt bewust huisvesting in bestaand vastgoed, investeert daarin en houdt zich niet bezig met nieuwbouw. Wij zijn trots om vaste interieurpartner van KPN te mogen zijn. In hun kantoor in Apeldoorn realiseren we de komende maanden een nieuw interieur als pilot voor de Green Deal Circulaire Gebouwen. Het ontwerp voor het kantoor is geïnspireerd op HNW: het creëren van een flexibele kantooromgeving, met diverse ontmoetingspleinen en activiteitgerelateerde (werk-)zones, waarbij duurzaamheid en hergebruik voorop staan.

Hergebruik grondstoffen

De Green Deal Circulaire Gebouwen is gericht op het realiseren van een circulaire economie: die draait om het slim (her-) gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt of gereproduceerd kunnen worden. Voor het ontwerp van het kantoor van KPN in Apeldoorn zijn deze aspecten dan ook leidend geweest. Het hout van de oude plafonds is gebruikt voor het bouwen van nieuwe kastombouwen en pantry’s. Al het bestaande meubilair, zoals werkplekken en kasten, is hergebruikt. De oude vloerbedekking is terug gegaan naar de leverancier die de nieuwe vloerbedekking levert.  Lysander Bos, Manager Real Estate Management: “Waarom we dit doen? Grondstoffen weggooien is toch zonde?” Daarnaast is de verlichting hergebruikt en daar waar nieuwe verlichting geplaatst is, is gekozen voor LED-verlichting, voorzien van bewegingsmelders.

De voordelen

De voordelen van de renovatie beperken zich niet alleen tot het hergebruiken van grondstoffen, maar het pand wordt ook een comfortabelere en gezondere werkomgeving voor de medewerkers van KPN. Zo wordt het energieverbruik exact afgestemd op het gebruik van de werkplekken en wordt de luchtkwaliteit verbeterd, o.a. door planten te integreren in de kantooromgeving doe de luchtvochtigheid verhogen en de lucht zuiveren.

Samenwerking met CFP

In dit project hebben we samengewerkt met Corporate Facility Partners (CFP), een deskundig bureau dat KPN heeft geadviseerd over het realiseren van een Circulair Gebouw. CFP meent dat we met elkaar te veel grondstoffen gebruiken. De wereldbevolking zou aan drie aardbollen met grondstoffen nog niet voldoende hebben. Daarom hebben zij in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Green Deal Circulaire Gebouwen ontwikkeld. Deelnemende partijen willen met de Green Deal een bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie, waarbij een vertaalslag wordt gemaakt naar bestaand vastgoed. KPN heeft de deelname aan de Green Deal Circulatie Gebouwen bevestigd en bekrachtigd met een handtekening tijdens het congres Green Buildings 2014. De pilot in Apeldoorn komt hier uit voort en KPN is voornemens om meer vastgoed te laten volgen. We zijn met elkaar op de goede weg.

Klik hier om het artikel van KPN over hun pand in Apeldoorn te lezen.