Werkgeluk maakt creatiever en innovatiever

2 februari 2018

Afgelopen jaar besteedden we al aandacht aan het thema werkgeluk: het gevoel van geluk dat je krijgt van je werk. We schreven over het verschil tussen werkgeluk en werktevredenheid, waarom het thema juist nu zo belangrijk is, over hoe je als organisatie kunt sturen op werkgeluk en hoe de werkomgeving kan bijdragen aan werkgeluk. Dat lees je in dit artikel.

Deze maand staat werkgeluk weer centraal bij ons, in combinatie met creativiteit en innovatie. Uit onderzoek blijkt dat mensen die gelukkig zijn in hun werk, creatiever en innovatiever zijn. Door in organisaties te sturen op werkgeluk, breng je de creativiteit van mensen naar boven en vergroot je het innovatief vermogen van de organisatie. Sleutelwoord hierin is design thinking.

Onze partner Happy Office heeft hier een mooi artikel over geschreven dat we graag met je delen:

Creativiteit is het kapitaal van de toekomst, werkgeluk maakt het mogelijk

Bedrijven als AirbnbUberBuurtzorg en Tony’s Chocolonely zetten bestaande bedrijfsstructuren op losse schroeven en ontwrichten sectoren. Ze zijn de aanleiding dat ook traditionele organisaties de urgentie voelen om te veranderen. De grote vraag daarbij is: ‘hoe verankeren ze innovatie en creativiteit in hun bedrijfsprocessen en DNA?”

Marjolein van Eersel van The Blue Flamingo weet als geen ander hoe organisaties met innovatie en creativiteit aan de slag kunnen gaan. “Jarenlang werkte ik als commercieel manager binnen de farmaceutische industrie. Totdat ook bij onze organisatie duidelijk werd dat innovatie nodig was om succesvol te blijven. We wilden een innovatiecultuur creëren en dat was het moment dat design thinking om de hoek kwam kijken. Als innovatiemanager werd ik gevraagd om dit op te zetten en creativiteit aan te jagen. Dat betekende dat ik mijn eigen job moest ‘craften’. Ik ben me gaan verdiepen in de wereld van design thinking en workshops gaan geven om mensen te motiveren hun creativiteit in te zetten. Vanaf dat moment was ik door het onderwerp gegrepen en twee jaar geleden ben ik mijn eigen bedrijf gestart.”

Toekomst

Volgens Marjolein zeggen mensen veel te snel dat ze niet creatief zijn. “Daarmee doen ze zichzelf te kort want iedereen is kind geweest en kinderen zijn per definitie creatief. En juist in deze tijd is het superbelangrijk om dit potentieel weer aan te boren; het voortbestaan van organisaties hangt ervan af. Innovatie en creativiteit worden gezien als de belangrijkste factoren van toekomstig succes van organisaties.”

Design Thinking

Design thinking is een nieuwe benadering om complexe hedendaagse problemen op te lossen met behulp van creativiteit. Het is vooral een andere manier van kijken en denken, waarbij de mens echt centraal staat. Het proces begint met het definiëren van een probleem vanuit de wensen en behoeften van de eindgebruiker. “Door diens wereld als uitgangspunt te nemen en te focussen op diens ervaringen en emoties, kom je tot andere inzichten. Vanuit design thinking observeer je de eindgebruiker, loop je met hem mee of zet je jezelf in diens schoenen. Op basis van de opgedane inzichten, herformuleer je het probleem en doordat het perspectief van de klant de basis is, kom je tot andere oplossingen. Met behulp van prototypes test je de nieuwe ideeën in interactie met je eindgebruikers.”

Werkgeluk

Hoe past werkgeluk in het verhaal? “Er zijn veel raakvlakken tussen werkgeluk en creativiteit. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen die gelukkig zijn in hun werk, creatiever en innovatiever zijn. Door in organisaties te sturen op werkgeluk, breng je de creativiteit van mensen naar boven en vergroot je het innovatief vermogen van de organisatie. Een belangrijk onderdeel hierbij is plezier maken en samen lachen. Op die manier komt er dopamine vrij in de hersenen van mensen en dat activeert het out of the box denken.”

Mindset

“De basis van zowel creativiteit als werkgeluk is een growth mindset, het denken in groei en mogelijkheden. Een inspirerende omgeving, flexibiliteit, verbinding, ruimte om te falen en autonomie dragen helpen ook een handje. Wil je er concreet mee aan de slag, dan is mijn advies: begin klein. Bijvoorbeeld door bij de koffiemachine grapjes op te hangen die informele ontmoetingen en verrassende gesprekken stimuleren. Of door in vergaderingen mindsetters, oefeningen die je brein in de creatieve alpha modus brengen, in te bouwen. Op die manier leren deelnemers anders te kijken en krijgen ze gemakkelijker toegang tot hun creativiteit. Een mindsetter die ik veel gebruik is die waarbij tweetallen om de beurt zoveel mogelijk gebruiksmogelijkheden moeten bedenken voor een deken en een baksteen. Hierdoor leren mensen nieuwe laterale verbanden te leggen en wordt er geheid gelachen. Dat is een prachtige aftrap voor een brainstormsessie.”

Creativiteit

Marjolein wil in haar dienstverlening werkgeluk en creativiteit nog meer te koppelen; op twee manieren. “Enerzijds door mensen bewust te maken van het feit dat werkgeluk de basis is voor creativiteit en innovatie. En ze zo ook te motiveren met werkgeluk aan de slag te gaan. Anderzijds door de stappen van design thinking te gebruiken bij het creëren van meer werkgeluk. Het lijkt me geweldig om met behulp van deze tool het werkgeluk in teams te vergroten.”

Tekst: artikel Happy Office.

Meer werkgeluk?

Lees hier hoe het kantoor van Intertoys bijdraagt aan het werkgeluk van de medewerkers. Wil je ook aan de slag met werkgeluk? Download dan het eBook van Happy Office, met daarin tips voor meer Werkgeluk, je vindt ‘m hier.